Nieuws

Op verzoek van CAVIUS is XELTYS aansprakelijk gesteld voor oneerlijke concurrentie en parasitisme door de Paris Commercial Court.
In een beslissing van de Paris Commercial Court op 10 oktober 2016, waartegen XELTYS bij de Paris court of appeal in beroep ging. XELTYS is aansprakelijk gesteld voor oneerlijke concurrentie en parasitisme tegen CAVIUS, omdat zij de XELTYS TANA (ook bekend als SIMTO SIRIUS) rookdetectors te koop aanbieden.
Naar aanleiding van deze tegenstrijdige procedures, waarin claims en bezwaren van zowel CAVIUS als XELTYS werden herzien, heeft het Hof geoordeeld dat de minidetectoren XELTYS TANA en SIMTO SIRIUS van XELTYS de belangrijkste kenmerken van de minidetector van CAVIUS bevatten (referenties 2001-TK001 en 2002-TK001) en dus dat de algemene overeenkomst tussen deze producten waarschijnlijke verwarring bij klanten kan veroorzaken.

De rechtbank zegt verder dat XELTYS gebruikmaakt van het succes van CAVIUS […] door het kopiëren van de promotieargumenten van CAVIUS […] en het gebruik van dezelfde promotieafbeeldingen die de hoogte van de detector weergeven, daarnaast lijkt het sterk geïnspireerd te zijn door het technische ontwerp van de CAVIUS-detector.

Als gevolg hiervan heeft de rechtbank:

 • XELTYS verhinderd om de rookmelders XELTYS TANA (ook bekend als SIMTO SIRIUS) te produceren, importeren, opslaan, leveren of op de markt te brengen, ongeacht de naam die gebruikt kan worden om ze aan te duiden,
 • XELTYS de opdracht gegeven om alle producten in kwestie uit de marktkanalen te halen, met name door contact op te nemen met de detailhandelaren,
 • XELTYS de opdracht gegeven om een vergoeding te betalen voor de commerciële schade die een resultaat is van de oneerlijke concurrentie en parasitisme,
 • De opdracht gegeven om het de rechterlijke uitspraak, zonder onderbreking, gedurende één maand op de homepagina van de website van XELTYS te plaatsen,
 • XELTYS de opdracht gegeven om CAVIUS € 15.000 te betalen op grond van artikel 700 van de Franse procedurecode,
 • Geweigerd om de voorlopige handhaving te bevelen.

De vonnissen moeten niet worden afgedwongen, in afwachting van de beslissing van de Court of Appeal.

Upon CAVIUS’ request, XELTYS has been held liable for unfair competition and parasitism by the Paris Commercial Court

In a decision handed down by the Paris Commercial Court on 10 October 2016, which has been appealed by XELTYS before the Paris court of appeal, XELTYS has been held liable for having committed unfair competition and parasitism acts against CAVIUS, since it is offering for sale the smoke detectors XELTYS TANA (also known as SIMTO SIRIUS).

As a result of this contradictory proceedings, during which claims and objections from both CAVIUS and XELTYS have been reviewed, the Court held that XELTYS’s mini detectors XELTYS TANA and SIMTO SIRIUS include the main features of CAVIUS’ mini-detector (references 2001-TK001 and 2002-TK001) and thus that the global similarity between these products causes a likelihood of confusion for the consumers.

The court further rules that XELTYS “is resolutely free-riding CAVIUS’ coattails […] by copying the promotional arguments put forth by CAVIUS […] as well as the same promotional images underlining the height of its detector” and “seems to have been strongly inspired by the technical design of CAVIUS’ detector”.

As a consequence, the Court has:

 • prevented XELTYS to manufacture, import, hold, supply, market the smoke detectors XELTYS TANA (also known as SIMTO SIRIUS), whatever the name that may be used to designate them,
 • ordered XELTYS to recall whole the products at issue from any market channels, and in particular by contacting the retailers,
 • ordered XELTYS to pay a compensation for the commercial damages that result from the unfair competition and parasitism acts,
 • ordered the court order to be published on the homepage of XELTYS’ website without interruption for one month,
 • ordered XELTYS to pay to CAVIUS € 15.000 under article 700 of the French procedure code,
 • refused to order the provisional enforcement.

The sentences should not be enforced, pending the decision of the Court of Appeal.