BSCI Certificatie

BSCIlink1_srcset-large

CAVIUS heeft besloten zich aan te sluiten bij BSCI (Business Social Compliance Initiative), een gemeenschappelijke gedragscode en één enkel implementatiesysteem.

BSCI is geen certificering, een auditbedrijf of een accreditatiesysteem. Het is een monitoringsysteem dat is gebaseerd op de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), die een breed scala aan hulpmiddelen en activiteiten zal bieden voor audit, training, uitwisseling van informatie en invloed op belangrijke actoren ter verbetering van arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen van deelnemende bedrijven.

Het doel ervan, is om verschillende gebieden te verbeteren op het gebied van beleid inzake sociale verantwoordelijkheid, vrijheid van vereniging, werktijden en overwerk, non-discriminatie, verbod op kinderarbeid en dwangarbeid, de speciale bescherming van jonge werknemers, de betaling van een minimumloon, maatregelen om zorgen voor gezondheid en veiligheid op het werk, bescherming van het milieu en veiligheidsbanen.